Gaz İzoleli Transformatör

Şehir merkezlerindeki nüfus artışı ile beraber yerleşim ve endüstri alanları genişlemiş, teknolojik gelişmelerin günlük yaşama yansımasına eş zamanlı olarak, elektrik enerjisinin toplam enerji tüket...

Alternatif Akım

Bildiğimiz gibi elektrik santrallerinde döner elektrik makinaları alternatif akım, yani sinüsoidal akım üretirler. Bu akımın üretilmesi Faraday Yasası’na dayanmaktadır. Faraday Yasası’na göre bir ma...

50 HZ frekans

Frekans bir olayın birim zaman (genel olarak 1 saniye) içinde hangi sıklıkla, kaç defa tekrarlandığının ölçümüdür. Bir saniye içerisinde oluşan saykıl sayısına frekans denir. Ülkemiz elektrik şebeke...

Güneş panelleri Tasarımı

 Güneş enerjisi kullanarak elektrik üretimi, bugünlerde sıkça konuşulan yenilenebilir enerji kaynağı uygulamalarının oldukça popüler olan bir çeşididir. Bol olması, bedava olması, işletme maliyetini...

UPS Terimleri

Alternatif Akım (AC)    Düzgün aralıklarla yönünü değiştiren elektrik akımına verilen isimdir. Sabit yönlü olan doğru akımın tam tersidir.  En uygun enerji nakli için kullanılır ve genelde bir sinüs...

Fotovoltaik Levhalar

Bir fotovoltaik sistemin en önemli bölümü olan fotovoltaik levhalar güneş enerjisini doğru akım elektrik enerjisine dönüştürürler. Güneş pillerinin bir araya gelmesiyle fotovoltaik modüller elde edi...

Digital TV yayınında sembol hızı ve FEC …

Bir uydu haberleşme linkinin tasarımında en öncelikle gözönünde bulundurulan konulardan birisi de band genişliği ile güç arasındaki klasik tercih zorunluluğudur. Maksimum sembol hızı elinizde buluna...

Ses Sistemleri

Hoparlörlerin yerlestirilmesinde en iyi yöntemlerden biri bu iki hoparlörün arasindaki mesafenin, oturma konumunuz ile hoparlörler arasindaki mesafe kadar olmasidir. Odanin enine bağlı olarak bu mes...

Radyo Frekansı Spektrumu

Bu iki sinyal arasındaki farklılık, devam ediyor izlenimi veren dijital sinyallerin binlerce farklı taşıyıcının birleşimi olduğunu göstermektedir. Her bir taşıyıcı diğerlerinden farklı ve bağımsız g...

Frekans ve band genişliği

Frekans bir elektromanyetik dalganın saniyede yaptığı tur sayısıdır. Frekansın birimi hertz (Hz) ‘dir, ve bu saniyede bir saykıl(tur) ifade eder. Frekans periyodun (yani bir turun tekrarı için gerek...

Arduino SPI Haberleşme

Mikrodenetleyiciler arasındaki iletişim için kullanılan seri haberleşme yöntemlerinden biri olan SPI haberleşme, endüstri 4.0 ile daha önemli bir konuma geldi. Bu yazımızda Arduino SPI Haberleşme ko...

DVB-T Teknolojisi

1990’lı yılların başlarında avrupa’nın uydu yayın endüstrisinde devrimci değişikliklerin çağı başlamıştı. Analogdan dijitale geçişin bir ara çözümünü ifade eden MAC sistemlerinin tamamen sayısal yay...

Fiber Optik

Bilgi iletişiminin tarihi oldukça eskiye dayanır. İlk çağlar da insanlar ateş yakarak iletmek istedikleri bilgiyi bir tepeden bir başka tepeye aktardılar. Işık kullanılarak yapılan bu ilk haberleşmede insanoğlu belki de...

G.S.M.

1972 yılında Bell Laboratuvarları’nda mobil iletişimi gerçeklemek amacıyla hücresel sistem kurma fikri ortaya atıldı.O günden bu yana pek çok haberleşme şirketi ve kurumlar bu fikri benimsedi.Bunun üzerine pek çok şirket...

Telefon Santrali

Telekomünikasyon sistemleri, telefonun keşfinden sonra hızla gelişen haberleşme araçları ile en yeni teknolojileri eskiden kurulmuş ve faal olan teçhizatlarla birlikte uyumlu olarak kullanan dünyanın en büyük otomatik sistemidir. Bu gelişmeler...

Yusuf Gökçe

'Yusuf GÖKÇE Blog' Teknoloji'nin her dalından hayatımızı kolaylaştıran buluşların kısa ve öz teknik bilgileri bu portalda olacak...

© 2022 Yusuf Gökçe. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Otomasyon, Telekominikasyon...

Arama