ASSEMBLY DİLİ

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Pek çok kişi assembly ile makine dilini eşdeğer olarak kabul eder. Makine dili temelde assembly ile oldukça benzerlik gösterir, ancak aynı şeyler değildir. Makine dili, tamamen 16'lık (hexadecimal) sistemde oluşturulmuş komut serilerinden oluşmaktadır. Oysa assembly bu komut serilerini bire bir karşılık gelen kelimelerden ve kelimelerin kısaltmalarından oluşmuştur.

Örnek:Makine dili ile B8 01 00 şeklinde belirtilen bir komut serisi assembly dilinde MOV AX,0001 komutuna karşılık gelir.

Şimdi de assembly ve assembler sözcüklerinden bahsedeyim; Yukarıda assembly'nin ne olduğunu makine dili ile arasındaki farktan bahsederek anlatmaya çalışmıştım. Yani assembly de basic, pascal yada c dilleri gibi kelimelerden oluşmaktadır. Neticede bu komutları makina diline dönüştürecek yazılımlara ihtiyaç vardır ki bunlara derleyici (compiler) diyoruz. İşte hazırlanmış olan assembly komutlarını makine diline dönüştüren programlara assembler denilmektedir.Diğer bir söyleyişle; assembly derleyicisine assembler denir.

ASSEMBLY DİLİNİN MAHZURLARI:
Program yazmak için üzerinde çalışılan bilgiwayarın donanımı hakkında detaylı bilgi sahibi olunmalıdır. (Mikroişlemcide blunan kagydediciler ve sayısı,kullanığı komut kümesi ve adreslem türleri gibi) ayrıva elastiki olmamasıdır, firmalarca üretilen her mikroişlemcinin kendisine has programlama dili vardır. Bundan dolayı, bir için yazılan porgram giğer bir mikroişlemcide çalışmayabilir. Assembllinin diğer yüksek düzeyli dillere göre yazılması zordur, diğer dillerde komutlar konuşma dilinde kullanılan anlaşılabilir kelimelerden oluştuğundan, yazılması ve yorumlanması kolaydır.

ASSEMBLY DİLİNİN AVANTAJLARI:
Programcıya hızlı program çalıştırma, dar bellek alanınada çalışma yüksek düzeyli dillerde olmayan yetenekler. Yüksek düzeyli programlar yazma imkanı sağlar.

- Bilgisayar üzerindeki özel donanım parçaları üzerinde çalışırıken, iyi bir denetim imkanı verir.
- Küçük ve oturaklı çalışabilir programlar yazılabilir.
- Diğer yüksek düzeyli dillerde yazılanlara göre daha hızlı çalışır.

Assembly dilinde yazılmış kaynak programı, amaç program olan makine diline çeviren aracı programa Assembler. Bu ROM da olabileceği gibi, Disk veya Disketten çalıştırılabilir. ROM dakiler Yerleşik Assemblerdir.

1-) CROSS-ASSEMBLY:  Herhangi bir bilgisayarda üretilen Assembleri başka bir bilgisayarda çalıştırmak için kullanılır.

2-) SELF-ASSEMBLY:  Belek ve çevre cihazı gerektirir. Oldukça yavaş çalışır.

3-) META- ASSEMBLY:  Bir çok komut kümesini farklı şekilde ele alıp kullanabilir.

4-) TEK-GEÇİŞLİ ASSEMBLY:  Programın bir defa taranarak amaç programa çevrilir.

5-) İKİ-GEÇİŞLİ ASSEMBLY: Kaynak program iki defaele alınır. İlk taramada bütün sembolleri toplar, tanımlar. İkincisinde ise Referansları gerçek tanımlarıyla yerine koyar.Yedekleme yoksa oldukça yavaş olabilir. Çoğu microişlemciye bağlı Assembler, Two-Pass Assemblere gerek duyar.

- Mini-Assembler programı eğer ROM veya benzeri bir yerde yerleşik değilse, bilgisayarın RAM belleğine yüklenir.
- Bilgisayara mini assembler programının çalıştırılması için komut verilir.
- Bilgisayar kaynak kodunu makine kodna çevirerek RAM belleğe yerleştirir.
- Bir defa amaç kodu belleğe yerleştirildikten sonra, daha sonra kullanılmak üzere manyetik ortam olan diske veya teybe saklanır.

Fiber Optik

Bilgi iletişiminin tarihi oldukça eskiye dayanır. İlk çağlar da insanlar ateş yakarak iletmek istedikleri bilgiyi bir tepeden bir başka tepeye aktardılar. Işık kullanılarak yapılan bu ilk haberleşmede insanoğlu belki de...

Lazer Sistemleri

Modern zamanlarda insanların büyük çoğunluğu lazerler ile Yıldız Savaşları filmlerinde tanıştı. Bilim dünyasında temelleri 1900’lü yılların başlarında Albert Einstein ile ortaya atılan lazer kavramı, 1970’li yıllardaki bilim kurgu filmleri ile...

Fiber Optik Malzemeler

Haberleşme amaçlı optik fiberler, özellikler camdan dielektrik malzemeden yapılırlar. Yüksek silikalı camlar şimdi çok bileşenli camlar terk edildiğinden, rakipsizdirler. Silika olmayan oksit camlar ve oksit olmayan camlar incelemeye devam edilmektedir.

  Yusuf Gökçe

  'Yusuf GÖKÇE Blog' Teknoloji'nin her dalından hayatımızı kolaylaştıran buluşların kısa ve öz teknik bilgileri bu portalda olacak...

  Aktüel Haberler

  27 Aralık 2022
  25 Aralık 2022

  Bizden Makaleler

  © 2023 Yusuf Gökçe. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Otomasyon, Telekominikasyon...

  Arama