Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Sinüsoidal bir işaretin genliği, frekansı veya fazı değiştirilerek alçak frekanslı bir bilgi işaretinin modülasyona tabi tutulması mümkündür.  Frekans  ve  fazın  değiştirilmesi  ile  oluşan  modülasyona açı modülasyonu  adı verilir. Açı modülasyonunun kısa olarak tanımı; bir  taşıyıcı  dalganın  açısının  bilgi  işaretine  bağlı  olarak  ve  belli  bir referansa göre değişmesidir. Açı modülasyonu faz ve frekans modülasyonu olmak üzere ikiye ayrılır.

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil


Bu kavram, aynı frekansta çalışan birden fazla verici kullanarak radyo yayını kapsama alanının genişletilmesi tekniğine dayanıyor. Eşanlı yayın ile, radyo yayıncıları düşük güçlü banliyö istasyonlarını kullanarak bir kentsel alanı çevreleyip tüm piyasayı kapsayabilir. Bir hatta yerleştirilen eşanlı yayın vericileri, bir ana otoyolu, iki kent arasındaki nüfus koridorunu, veya belli bir dinleyici hizmet inceleme alanını kapsayabilir. Frekans güçlendiriciler, kapsama alanındaki önemli boşlukları doldurabilir.

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Kısa orta ve uzun dalga radyo yayınları genlik modülasyonuyla çalışan bir sistemdir..Modülasyon düşük frekanslı bilginin, yüksek frekanslı elektrik sinyali üzerine (taşıyıcı) kodlanması olarak tanımlanabilir. bu yayınların frekansları (khz) geyet düşük olmakla beraber atmosfer yardımıyla (atmosferden yansıyarak) çok uzak mesafelere ulaşabilirler.. gündüz yayınların atmosfer koşulları nedeni ile çok fazla ilerlemez yalnız gece kilometrelerce uzağa yayın iletebilirler.

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil


Genlik modülasyonu, lineer olmayan bir devrede taşıyıcı ile bilgi işaretlerinin karıştırılması sonucunda meydana gelmektedir.. Yarı iletken bir diyotun lineer olmayan bir bölgesi olmasına rağmen, kazancı olmadığı için bu amaçla pek kullanılmaz. Buna karşılık transistörlerin kazançları olduğundan , GM modülasyonlarında çokça tercih edilirler. Transistörlerin baz – kollektör akımları veya giriş – çıkış büyüklükleri arasındaki transfer

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Frekans bir elektromanyetik dalganın saniyede yaptığı tur sayısıdır. Frekansın birimi hertz (Hz) ‘dir, ve bu saniyede bir saykıl(tur) ifade eder. Frekans periyodun (yani bir turun tekrarı için gereken saniye cinsinden sürenin) bir bölüsüdür. Örneğin tipik bir C-bandı uydudan iniş yolunun merkez frekansı 4 gigahertz (GHz) ‘dir. Bu değer saniyede dört milyar demektir. Bu frekanstaki bir sinyalin periyodu 0.25 nanosaniye(ns) ya da bir saniyenin 0.25 trilyon’da biridir.

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

DRM +, mevcut frekans aralığı ile ilgili olarak mevcut DRM standartlarının genişletilmesidir. Bu nedenle DRM + aynı şekilde VHF ses yayınını dijital hale getirebilmelidir. Dijital radyo mondiale (DRM), uzun dalga (LW), orta dalga (MW) ve kısa dalga (SW) dünya çapında kullanım için bir dijital ses yayın standardı olarak geliştirilmiştir. DRM, ses yayını için olduğu kadar 30 MHz'e kadar frekanslar için ek dijital veri iletmek için kullanılır.

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Kısa orta ve uzun dalga radyo yayınları genlik modülasyonuyla çalışan bir sistemdir..Modülasyon düşük frekanslı bilginin, yüksek frekanslı elektrik sinyali üzerine (taşıyıcı) kodlanması olarak tanımlanabilir. bu yayınların frekansları (khz) geyet düşük olmakla beraber atmosfer yardımıyla (atmosferden yansıyarak) çok uzak mesafelere ulaşabilirler.. gündüz yayınların atmosfer koşulları nedeni ile çok fazla ilerlemez yalnız gece kilometrelerce uzağa yayın iletebilirler..

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Radyo sinyalleri üzerinden sayısal (dijital) bilgi aktarma sistemidir.57 kHz frekansına modüle edilmiş sayısal bilgiler analog olarak iletilen radyo sinyalleri ile birleştirilerek vericiden kesintisiz yayınlanır. Yayın yapan radyo istasyonunun tanımlayıcı adının kullanıcılara iletilmesi amacı ile kullanılır.Radyo alıcılarının dijital ekranında görünen yazıdır. RDS sinyalinde 00A veya 00B grubu ile taşınır.Program Servis Adı en fazla 8 harfli bir yazı olabilir.

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Mono yayın: FM yayın bandı iletimlerinin teksesli (monofonik) yani tüm ses ve müzik bilgi tayfını tek bir ses kanalının oluşturduğu yayındır. Bu tek ses kanalını yüksek frekanslı bir taşıyıcı modüle ederek FM kanaldan iletilmektedir. Mono iletimde alıcıdaki (receiver) her hoparlörün tekrar ürettiği bilgi tamamen aynıdır. Yani mono yayında tüm bilgi sinyali sanki aynı yönden yani aynı nokta kaynaktan (seste yönlülük yoktur) geliyormuş gibi duyulur.

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Her radyo istasyonu, vericisinin önünde bir iletim ses işlemcisi kullanır. Bu işlemcinin en önemli işlevi, vericinin tepe modülasyonunu, her ülkedeki düzenleyici kurulun yasal gerekliliklerine uygun olacak şekilde denetlemek. Fakat çok az istasyon bu işlev için basit bir tepe sınırlayıcı kullanıyor. Aksine, daha karmaşık ses zincirini kullanıyorlar. Bunlar, tepe modülasyonunu doğru olarak sınırlarken, sesin tepe/ortalama oranını önemli oranda azaltırlar.

Telefon Santrali

Telekomünikasyon sistemleri, telefonun keşfinden sonra hızla gelişen haberleşme araçları ile en yeni teknolojileri eskiden kurulmuş ve faal olan teçhizatlarla birlikte uyumlu olarak kullanan dünyanın en büyük otomatik sistemidir. Bu gelişmeler...

Fiber Optik

Bilgi iletişiminin tarihi oldukça eskiye dayanır. İlk çağlar da insanlar ateş yakarak iletmek istedikleri bilgiyi bir tepeden bir başka tepeye aktardılar. Işık kullanılarak yapılan bu ilk haberleşmede insanoğlu belki de...

G.S.M.

1972 yılında Bell Laboratuvarları’nda mobil iletişimi gerçeklemek amacıyla hücresel sistem kurma fikri ortaya atıldı.O günden bu yana pek çok haberleşme şirketi ve kurumlar bu fikri benimsedi.Bunun üzerine pek çok şirket...

  Yusuf Gökçe

  'Yusuf GÖKÇE Blog' Teknoloji'nin her dalından hayatımızı kolaylaştıran buluşların kısa ve öz teknik bilgileri bu portalda olacak...

  Aktüel Haberler

  27 Aralık 2022
  25 Aralık 2022

  Bizden Makaleler

  © 2023 Yusuf Gökçe. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Otomasyon, Telekominikasyon...

  Arama