Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil


Kuzey Avrupa ülkelerinde, Almanya’da, İtalya’da 1966’da PAL (Phase Alternation Line) yani satır frekansının fazını değiştirme metodu uygulandı. Bizim ülkemizde de bu sistem kullanılmaktadır. Bu metodun temeli, NTSC metoduna dayanır. NTSC sisteminde faz kaymaları sonucu meydana gelen renk tonu hatalarını gidermek üzere geliştirilmiştir. NTSC sisteminde kullanılan renk fark işaretleri I ve Q yerine U ve V işaretleri kullanılır. Burada her iki renk işareti, aynı bant genişliği ile iletilir ve bu metot diğerlerine göre daha ucuzdur.

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Bit başına düşen enerjinin gürültü yoğunluğuna oranı demek olan “ Eb/No “ üç faktöre dayanmaktadır.: Bit hata oranı (BER), kipleme(modülasyon) için kullanılan yöntem ve kodlama yöntemi. Pratikte modemin işlemedeki kayıplarına karşılık gelmek üzere teorik ideal değerin üzerine tipik olarak 0.5 dB ile 1.5 dB arası bir marjın eklenmesi gerekir.
Eğer kipleme yöntemi “Binary Phase Shift Keying (BPSK)” veya “Quaternery Phase Shift Keying (QPSK)” ise BER (yani bit hatası “p” nin olasılığı) ile Eb/No arasındaki ilişki ya “Q fonksiyonu” denilen ifade cinsinden, ya da komplementer hata fonksiyonu cinsinden ifade edilecektir.

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Gönderilen bir sembol bir bitlik bir periyot içinde taşıyıcı sinyalinin durumu (genliği, frekansı, fazı veya bunların bir kombinasyonu) ile ifade edilir. Digital uydu yayınlarında ortak kulanılan bir modülasyon(kipleme) şekli Phase Shift Keying (PSK-Faz kaydırmalı anahtarlama)dir. Örneğin, Binary Phase Shift Keying (BPSK – ikili faz kaydırmalı anahtarlama’da), fazın (0 ve 180 derece) olmak üzere herbiri bir biti (1 veya 0) ifade eden iki konumu olur.

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Halen, artık Radyo/TV/Data yayınlarından sözedildiğinde ister uydu, ister yersel yayın veya kablo yayını olsun, konu çok büyük ölçüde dijital yayındır. Avrupa’da kısaca DVB olarak ifade edilen Digital Video Broadcasting (dijital görüntü yayıncılığı) bu konuda uluslararası olarak kabul görmüş açık bir standarttır. DVB project adı verilen ve 300’den fazla üyesi olan bir konsorsiyum’un desteğine sahiptir.

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Renkli Sistemler: Alışveriş merkezleri, mağazalar, marketler, döviz büroları gibi halka açık ve yoğunluğun fazla olduğu, ışık oranının da gözle görülebilir seviyede veya fazla olduğu mekanlarda kullanılır. Burada amaç kişileri renk ve kıyafetlerine göre tespit etmek, ürün takibini ve reyonları renklerine göre ayırt edebilmektir. Bu nedenle, halka açık mekanlarda renkli sistemler kurulması tercih edilmektedir.

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Bir yada birden fazla apartmandan oluşan sitelerde münferit uydu alıcılı sistem dışında çok daha ekonomik bir alternatiftir. Siteye özel kablo-TV sistemi Site özel kablo-TV sisteminde uydu yayınları bir merkezde alınır, işlenir ve tüm dairelere, uydu alıcısı gerektirmeyen normal TV sinyali şeklinde ulaştırılır.(Max. 90 kanal)  Bu sistemin avantajları daire sayısının artması oranında ekonomik olması ve dairelerdeki tüm televizyon cihazlarından,

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Kablo üzerinden televizyon yayınlarının dağıtılması daha çok bu yayınların ulaşmadığı bölgelere, yayınları daha net ve daha kaliteli ulaştırmak amacıyla düşünülmüş bir sistemdir. Kablolu yayıncılığın temel tanımı için aşağıdaki maddeler söylenebilir, Çok sayıda kanal aynı anda,çok sayıda aboneye ulaştırılır, Yayınlar daha kaliteli ve kesintisizdir, Görüntü kirliliğine son verir, Bakım masrafı ve anten ayarı yoktur,

Türkiyede Telekominikasyon

23 Ekim 1840: Bugünkü Türk Telekom’un Postahane-i Amirane adıyla Sultan Abdülmecit tarafından atıldı. 9 Ağustos 1847: İlk telgraf alma-çekme işleminin başarıyla gerçekleştirilmesi üzerine ilk telgraf hattının İstanbul-Edirne arasında döşenmesine başlandı...

Lazer

Işık, tarihin her döneminde insanların ilgisini çekti. 1867 yılında J. Clerk Maxwell ışığın elektrik ve manyetik alanlardan oluşan bir dalga olduğunu ispatlayana kadar da gizemini korudu. Genellikle aydınlatma amacıyla yararlanılan...

Telefon İP Santrali

Telefon santrallari aynı ağ üzerindeki telefonların birbirleriyle sabit telefon şebekesine çıkmadan haberleşmelerini sağlar. Yani santral sayesinde yerel bir telefon ağı kurularak telefonlar arasında ücretsiz görüşme yapılabilirken sabit telefon şebekesi üzerinden...

  Yusuf Gökçe

  'Yusuf GÖKÇE Blog' Teknoloji'nin her dalından hayatımızı kolaylaştıran buluşların kısa ve öz teknik bilgileri bu portalda olacak...

  Aktüel Haberler

  27 Aralık 2022
  25 Aralık 2022

  Bizden Makaleler

  © 2023 Yusuf Gökçe. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Otomasyon, Telekominikasyon...

  Arama