Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Ohm hesaplamaları

Ohm (Ω) cinsinden R direnci, volt (V) cinsinden V geriliminin amper cinsinden I akımına (A) bölünmesine eşittir:

Ohm (Ω) cinsinden direnç R, volt (V) cinsinden kare voltaj V'nin watt (W) cinsinden P gücüne bölünmesine eşittir:

Ohm (Ω) cinsinden R direnci, watt (W) cinsinden P gücünün amper cinsinden (A) kare akım I'e bölünmesine eşittir:

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Temel şarj ile eV hesaplaması

Elektron-volt (eV) cinsinden E enerjisi , volt (V) cinsinden V gerilimine , çarpı temel yükteki Q elektrik yüküne veya proton / elektron yüküne (e) eşittir :

E (eV) = V (V) × Q (e)

Temel yük, e sembolü ile 1 elektronun elektrik yüküdür.
Coulomb ile eV hesaplaması

Elektron volt olarak E enerjisi (eV) volt gerilim V (V) 'e eşittir, katı 1.602176565 x 10 bölünür coulomb (C) elektrik yükü S -19 :

D (eV) = V (V) x S (C) / 1,602176565 x 10 -19

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Joule (J) cinsinden E enerjisi, volt (V) cinsinden V gerilimine, çarpı coulomb (C) cinsinden Q elektrik yüküne eşittir:

E (J) = V (V) × Q (C)

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

DC volt - kilovat hesaplama formülü

Güç P kilowatt (kW) gerilim eşittir V volt (V) katı akım I 1000 ile bölünür amper (A):

P (kW) = V (V) × I (A) / 1000
AC tek fazlı volt - kilovat hesaplama formülü

Kilowatt (kW) cinsinden P gücü , güç faktörünün PF çarpı amper (A) cinsinden akım I çarpı volt (V) cinsinden voltaj V'nin 1000'e bölünmesiyle çarpıdır:

P (kW) = PF × I (A) × V (V) / 1000
AC üç fazlı volt - kilovat hesaplama formülü

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

DC volt - watt hesaplama formülü

Watt (W) cinsinden güç P , volt (V) cinsinden V gerilimine eşittir , amper cinsinden akım I (A):

P (W) = V (V) × I (A)
AC tek fazlı volt - watt hesaplama formülü

Watt (W) cinsinden güç P , amper (A) cinsinden faz akımı I çarpı volt (V) cinsinden RMS voltajı V çarpı PF güç faktörüne eşittir :

P (W) = PF × I (A) × V (V)
AC üç fazlı volt - watt hesaplama formülü
Hat voltajı ile hesaplama

Watt (W) cinsinden güç P , amper (A) cinsinden faz akımı I ile güç faktörünün PF'nin 3 katının kareköküne eşittir , çarpı volt (V) cinsinden hattan hat RMS voltajı V L-L çarpıdır:

P (W) = √ 3 × PF × I (A) × V L-L (V)

            ≈ 1,732 × PF × I (A) × V L-L (V)
Hattan nötr gerilime hesaplama

Watt (W) cinsinden güç P , amper (A) cinsinden faz akımı I'in güç faktörü PF'nin 3 katına eşittir , çarpı nötr RMS gerilimi V L-N , volt (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-N (V)

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Geçerli bir amper (A) güç eşittir P gerilimi bölü watt (W), V volt (V) 'in:

Ben (A) = P (W) / V (V)

Amper (A) cinsinden akım I , volt (V) cinsinden V geriliminin ohm (Ω) cinsinden direnç R'ye bölünmesine eşittir :

Ben (A) = V (V) / R (Ω)

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Sabit voltaj kaynağı V bir doğru akım için T ve dirençler seri olarak, voltaj düşmesi V i direnci R ı formül ile verilir:

V_i = V_T \: \ frac {R_i} {R_1 + R_2 + R_3 + ...}

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Kilovolt-amper (kVA) cinsinden görünen güç S, volt-amper (VA) cinsinden görünen güç S'nin 1000'e bölünmesine eşittir:

S (kVA) =  S (VA) / 1000

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Kilowatt (kW) cinsinden gerçek güç P, volt-amper (VA) cinsinden görünen güç S'ye eşittir, çarpı PF'nin 1000'e bölünmesiyle elde edilir:

P (kW) =  S (VA) × PF / 1000

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Watt (W) cinsinden gerçek güç P, volt-amper (VA) cinsinden görünen güç S'ye, çarpı PF güç faktörüne eşittir:

P (W)S (VA) × PF

  Yusuf Gökçe

  'Yusuf GÖKÇE Blog' Teknoloji'nin her dalından hayatımızı kolaylaştıran buluşların kısa ve öz teknik bilgileri bu portalda olacak...

  Aktüel Haberler

  27 Aralık 2022
  25 Aralık 2022
  © 2023 Yusuf Gökçe. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Otomasyon, Telekominikasyon...

  Arama