Jeneratör Kontrol Cihazları

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Tek veya üç faz şebeke voltajını izleyen yükü şebeke ile jeneratör arasında aktaran  jeneratör arıza kontrollerini yapan mikroişlemci kontrollü Jeneratörün çalıştırılması, kontrolü, mekanik ve elektriksel korunması şebeke ve jeneratör elektriksel ölçüm bilgileri...

MANUAL (EL ile) KONTROL CİHAZLARI
İsteğe bağlı olarak, genellikle şebekenin bulunmadığı şantiye tarzı veya şebeke enerjisinin çekilmesinin pahalı olacağı geçici noktalarda (konser, organizasyon, sulama vb.) kullanılan kontrol cihazlarıdır. Küçük güçlerde genelde jeneratör çıkışı yükle direkt bağlantılıdır. Ancak büyük güçlerde bir çıkış şalteri veya kontaktörü ile jeneratörün çıkışının stabil olana kadar yükle izole olması gereklidir.

UZAKTAN ÇALIŞTIRMA (REMOTE START) CİHAZLARI
İsteğe bağlı olarak, genellikle de şebeke enerjisinin olmadığı veya bir koşula göre (akü seviyesi, günün belli saatleri arası, hafta içi/hafta sonu vb.) çalıştırıldığı yerlerde jeneratör kontrolü için bu tip kontrol modülleri kullanılmaktadır. Çoğu modül dijital ve analog ölçümleri gösterme kabiliyetinde olduğu için harici analog gösterge kullanma gerekliliği ortadan kalkar. Ayrıca modül üzerindeki kontrol butonları ile manuel olarak jeneratör çalıştırılması ve durdurulması sağlanabilir.

OTOMATİK TRANSFER (ATS) CİHAZLARI
Jeneratör üzerinde mevcut uzak çalıştır kontrol cihazı bulunduğu veya jeneratör enerjisinin birden fazla noktada kullanılmak istendiği durumlarda, şebeke- jeneratör yük geçişini sağlayan ve şebekenin kesilmesi veya istenilen elektriksel değerlerin dışına çıkması durumlarında jeneratöre uzak çalıştır komutunu gönderen cihazlardır.

AKÜ ŞARJ CİHAZLARI
Akü Şarj cihazları, diğer adıyla redresörler, genel anlamda akü şarj etmeye yarayan, dc güç sağlayan ekipmanlardır. Sabit gerilim ve sabit akım prensibine gör çalışan tipleri vardır. DATAKOM SMPS model akü şarj cihazları, sabit gerilim çıkışlı, akım sınırlı, özellikle jeneratörlerde kullanılan kurşun-asit akümülatörleri şarj etme amaçlı tasarlanmış redresörlerdir. Sabit DC çıkışlı olmaları sayesinde DC güce ihtiyaç duyulan çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılabilirler. Göstergeli modellerinde akü şarj akımı gerilimini inceleme imkanı tanır. Besleme gerilimi kesildiğinde ise akünün anlık voltaj değeri izlenebilmektedir.

GOVERNOR KONTROL CİHAZLARI
Basitçe, elektriksel olarak bağlı olduğu aktüatörü kumanda ederek, yakıt sistemi açarak motorum yol almasını, kapatarak durmasını sağlayan ve yakıt yolunu ayarlayarak motor devrini kontrol etmeye yarayan, yük değişimlerine hızlı ve hassas cevap verebilen kontrol modülüdür.

ALTERNATÖR VOLTAJ REGÜLATÖLERİ
Voltaj regülatörleri, uyartım sargısının  alternatörün sabit gerilim üretmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. Sürekli olarak alternatör referans gerilimini ölçer ve ayarlanmış olan gerilimi elde edecek şekilde uyartım sargısına uygulanan DC gerilimi artırıp eksiltir.

DEPREM GÜVENLİK CİHAZLARI
Deprem Koruma Rölesi, şiddetli bir deprem esnasında sismik titreşimleri algılayıp kontrol sinyalleri üreterek jeneratör, asansör veya deprem sırasında çalışması tehlike yaratan herhangi bir cihazı otomatik olarak devreden çıkaran üstün teknoloji ürünü bir cihazdır. Bu sayede deprem sonucu oluşacak zararların asgariye indirilmesi mümkün olmaktadır. DSD-060 iki eksende sismik hareketleri algılayabilen, çok hassas sensörleri üzerinde bulundurmaktadır. Cihaz periyodik bakım gerektirmemekte olup, self test yapabilme özelliğine sahiptir. Cihazın sismik algılama özellikleri ANSI Z21.80 (1981) ve ASCE 25-97 standartlarına uygundur. Cihaz Türk Standartları Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Bölümü tarafından test edilip onaylanmıştır.

AKÜ VOLTAJ KONTROL RÖLELERİ
Akü voltaj kontrol röleleri, akü seviyesini sürekli takip ederek, akü voltaj seviyesini belirlenen voltaj limitinin altına düşmesi durumunda, bir çıkış kontağı ile jeneratörün çalışmasını sağlamaktadır. 12Vdc,24Vdc ve 48Vdc’lik sistemler için kullanılabilecek modelleri bulunur.

ALARM ANONS ÜNİTELERİ
Cihaz, jeneratör ve motor kontrol sistemlerinde giriş adedini artıran ilave bir alarm ünitesi olarak çalışabileceği gibi tek başına bir motor koruma cihazı olarak da çalışabilir. Cihazın programlanması DKG-605-P el terminali ile yapılır. Araya kaydırılan etiketi sayesinde cihaz alarmların kolaylıkla belirlenebilmesini sağlar.

SENKRONİZASYON CİHAZLARI
Senkronizasyon, tesis yükünü beslemek için, iki veya daha fazla jeneratör grubunun ortak bir baraya aynı anda bağlanarak, birlikte çalışmasıdır. Senkronizasyon cihazları, birbirinden farklı hız ve voltaj  değerleri olan jeneratörlerin aynı hız ve voltaj değerlerine ve faz yönlerinin aynı açıya getirilmesini sağlayarak ortak baraya alınabilmesini sağlar. Ortak baraya alınan jeneratörlerin hız ve voltajını sürekli kontrol ederek aktif ve reaktif yüklerin jeneratör güçlerine göre aynı oranda paylaştırılmasını sağlar.

Sistemin beslenme durumu; - Tek jeneratör ile tesisin sürekli beslenmesi, - Senkron çalışan jeneratörlerle tesisin sürekli beslenmesi, - Şebeke enerjisine yedek senkron çalışan jeneratörlerle tesisin beslenmesi, - Tek veya senkron jeneratörlerle şebekenin paralel çalışması - Şebeke enerjisi ile yedek jeneratör veya jeneratörlerin birinden diğerine kesintisiz geçiş sistemi.

Senkron sistemin avantajları; aynı gücü verecek tek makineye göre senkron olan iki makinenin fiyatının daha düşük olması, bir jeneratörün arıza yapması halinde diğer çalışır durumda olan jeneratörlerin acil yükleri besleyebilmesi, enerji ihtiyacının az olduğu gece ve tatil zamanlarında fazla olan jeneratörün devre dışı kalarak yakıt tasarrufu sağlanması, olarak sıralanabilir.

MANUEL SENKRONİZASYON CİHAZLARI
Bazı özel durumlarda veya eski senkronizasyon panolarında jeneratör senkronizasyonu için gerekli olan voltaj ve frekans eşlemesi elle yapılmaktadır Bu tip durumlarda faz açısı, voltaj ve frekans farklarını kontrol ederek, ilgili kaynakların doğru zamanda ortak baraya alınmasını sağlayan cihazlardır. Bu tip röleler, sadece iki kaynak arasında (jeneratörjeneratör/jeneratör-şebeke/şebeke-şebeke) geçiş yapmaya olanak sağlar.

G.S.M.

1972 yılında Bell Laboratuvarları’nda mobil iletişimi gerçeklemek amacıyla hücresel sistem kurma fikri ortaya atıldı.O günden bu yana pek çok haberleşme şirketi ve kurumlar bu fikri benimsedi.Bunun üzerine pek çok şirket...

Lazer Sistemleri

Modern zamanlarda insanların büyük çoğunluğu lazerler ile Yıldız Savaşları filmlerinde tanıştı. Bilim dünyasında temelleri 1900’lü yılların başlarında Albert Einstein ile ortaya atılan lazer kavramı, 1970’li yıllardaki bilim kurgu filmleri ile...

Mors Alfabesi

1844’ten beri kullanılan Mors alfabesi, sesin radyo dalgalarıyla iletilemediği zamanlarda insanların söylemek istediklerini iletebilmelerine olanak sağladı. Günümüz teknolojisinin Mors’a olan ihtiyacı ortadan kaldırmasına rağmen denizciler ve amatör radyocular hala bu...

Direk Tipi Trafo

İletim hatlarında gelen orta gerilimi tüketicilerin kullanabileceği alçak gerilime düşüren ve direklerin üzerine monte edilen trafolara direk tipi trafolar denir.  Özelliği Bu tip trafo merkezleri genellikle küçük yerleşim birimleri ile ana dağıtım trafosuna uzak aboneleri beslemek için kullanılır. Trafo ve donanım direk üzerine monte edilmiştir. Bir kısım elemanlar ise direğin yanında bulunan alçak gerilim panosuna monte edilmiştir.

Güneş panelleri Tasarımı

 Güneş enerjisi kullanarak elektrik üretimi, bugünlerde sıkça konuşulan yenilenebilir enerji kaynağı uygulamalarının oldukça popüler olan bir çeşididir. Bol olması, bedava olması, işletme maliyetinin düşük olması ve çevre kirliliğine yol açmaması gibi birçok iyi nedenden dolayı yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Bu çalışmada fotovoltaik hücreler ile elektrik enerjisi üreten sistemlerin maliyeti üzerinde durulmuştur.

Kirşofun Gerilimler kanununu

 Bu yazımızda Kirşofun ikinci kanunu olarak da bilinen Kirşofun Gerilimler kanununu anlatacağız. Kirşofun gerilimler kanununa göre kapalı bir elektrik devresinde (çevrede) devre elemanları üzerinde düşen gerilimlerin toplamıgerilim kaynağının gerilimine eşittir. Veya kapalı bir çevredeki gerilimlerin toplamı sıfırdır. Aşağıdaki şekle bakıldığında kirşofun gerilimler kanunu daha iyi anlaşılır.

Parafudur

Bir yüksek gerilim tesisini veya bunun bir kısmını müsaade edilmeyen aşırı gerilimlere  karşı koruyan aygıtlara aşırı gerilimlere  karşı koruma aygıtları denir. Bu koruma aygıtlarından  biri  de  parafudurdur.  Parafudur,  büyük  akım  darbelerini  toprağa  iletir  ve işletmeyi  kesintiye  uğratmadan  aşırı  gerilimleri  şebeke  izolasyonu  için  zararsız  bir  düzeye indirir.

50 HZ frekans

Frekans bir olayın birim zaman (genel olarak 1 saniye) içinde hangi sıklıkla, kaç defa tekrarlandığının ölçümüdür. Bir saniye içerisinde oluşan saykıl sayısına frekans denir. Ülkemiz elektrik şebekesinde frekans değeri 50 Hz’de sabit tutulmaya çalışılır. Bunun sebebi özel frekanslı sistemler haricinde tüm elektrikli cihazların 50 Hz frekansına uyumlu olmasıdır.

Akım Trafoları


 Akım Trafoları  "primer" dediğimiz esas devreden geçen akımı, manyetik bir  kuplaj  ile,  küçülterek  "sekonder"  dediğimiz  ikincil  devreye  ve  bu devreye bağlı cihazlara aktarırlar. Bunun sonucunda;  a) Cihazların büyük akımlar ile zorlanması, b) OG ve YG devrelerinde, cihazların büyük gerilimler ile zorlanması önlenmiş olur.

Alternatif Akım

Bildiğimiz gibi elektrik santrallerinde döner elektrik makinaları alternatif akım, yani sinüsoidal akım üretirler. Bu akımın üretilmesi Faraday Yasası’na dayanmaktadır. Faraday Yasası’na göre bir manyetik alan içerisinde hareket eden bir iletkende bir gerilim endüklenir. Buna göre manyetik alan ve iletkenlerden oluşan bir sistemde bu büyüklükten birinin sabit, diğerinin hareketli olması gerekir.

Alternatör

Generatörlerin çalışma esaslarında anlatılan akım her yarım turda yön değiştirir. Büyük güçlü generatörlerde kutuplar elektromıknatıslardan oluşur. Kutupları oluşturan bu elektromıknatıslara uyartım sargısı ismi verilir. Dinamonun Çalışması Yönü değişken olan bu akımı tek yönlü olarak dışarı alabilmek için kolektör (komütatör) ve fırçalardan oluşan bir düzenek kullanılır.

Analog ve Sayısal Sinyaller

Haberleşme sistemleri, sinyal işleme, elektrik-elektronik mühendisliğinde sinyal fiziksel değişkenlerin nitelikleri ve davranışları hakkındaki bilgiyi taşıyan, matematiksel olarak fonksiyon biçiminde gösterilen ifadeye denir. Sinyal ayrıca fiziksel dünyada, bir sistemde yaşanan zamandaki veya uzaydaki değişimi bize gösterir ve bunu matematiksel fonksiyon olarak benzeterek üzerinde işlem yapabilmemizi sağlar.

Doğru Akım

Doğru akım, zamana göre elektriksel yönü ve şiddeti değişmeyen akımdır. Pil, akü, termokupl, doğru akım generatörleri (dinamo), güneş hücreleri gibi kaynaklardan üretilir. Genellikle düşük gerilim ile çalışan elektronik cihazlarda kullanılırlar. Elektrik enerjisini yüksek güçlerde uzak mesafelere taşıyabilmek, doğru akım sistemleri ile mümkün olmamaktadır. HVDC (High Voltage DC) iletim sistemleri buna istisnadır.

  Yusuf Gökçe

  'Yusuf GÖKÇE Blog' Teknoloji'nin her dalından hayatımızı kolaylaştıran buluşların kısa ve öz teknik bilgileri bu portalda olacak...

  Aktüel Haberler

  27 Aralık 2022
  25 Aralık 2022

  Bizden Makaleler

  © 2023 Yusuf Gökçe. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Otomasyon, Telekominikasyon...

  Arama